Logo Oto Pro

Dịch vụDịch vụ

  • DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

    1.  Sau bán hàng Sau bán hàng là dịch vụ đặc trưng của ô tô Sao Thăng Long. Mục đích của chương trình là chủ động tổ chức các hoạt động chăm sóc xe nhằm ngăn chặn mọi sự cố trong quá trình vận hành. Trong quá trình sử dụng xe, công ty chúng tôi […]